Amit a jogosítvány megszerzéséhez tudni kell Elsősegély vizsgafelkészítés Viszgaszabályzat Kezdőlap
Közúti elsősegély vizsga A - B tételei Elsősegély vizsgafeladatok Regisztráció Kapcsolat

Közúti elsősegély - vizsgaszabályzat

Érvényességi terület: Ez a vizsgaszabályzat a 31/1992. (XII. 19) NM rendeletben meghatározott közúti járművezető jelöltek elsősegélynyújtás-vizsgáztatására vonatkozik. A vizsgabizottság két főből áll. A vizsgabizottság tagjait a Magyar Vöröskereszt illetékes megyei/fővárosi szervezete kéri fel.

A vizsgabizottság illetékes:

A vizsga tárgya és segédeszközök: A vizsga során megállapításra kerül, hogy a vizsgázó tudását alkalmazni tudja-e. A vizsga tartalma, menete, követelményei a www.voroskereszt.hu honlapon, a Megyei Vizsgaszervezési Központokban és a vizsgahelyeken hozzáférhető. A vizsga elsősorban gyakorlatban zajlik, melyet az ismeretek szóbeli számonkérése is kiegészít. A vizsgabizottság által biztosított segédeszközökön kívül egyéb segédeszköz használata nem megengedett.

Vizsgára bocsátás és jelentkezés; vizsgára bocsátható, aki: - előzetesen (személyesen vagy telefonon) az adott vizsgára jelentkezett, és - a vizsga helyszínén és időpontjában, a vizsgabizottságnak leadja a - vizsgadíj befizetését igazoló dokumentumot, és - arcképes igazolvánnyal igazolja személyazonosságát, és - a várakozási helyiségben kitöltött Jelentkezési és nyilvántartó lapot kitöltve átadja.

Vizsga időpontja és helye; vizsgákra munkanapokon, délelőtti és délutáni időpontokban, a Magyar Vöröskereszt regisztrált vizsgahelyein kerül sor.

Visszalépés, megbetegedés, hiányzás: Ha a vizsgázó a jelentkezés lezárásáig jelzi esetleges akadályoztatását, akkor jelentkezése másik egyeztetett vizsgára kerül átvezetésre. Ha a vizsgázó nem jelenik meg (azon a vizsgán melyre jelentkezett), akkor újabb vizsgára csak a vizsgadíj ismételt befizetését követően jelentkezhet.

A vizsgázó mentesül a vizsgadíj ismételt befizetése alól, ha:

Csalás, szabálytalanságok; ha a vizsgázó a vizsga során:

Arról, hogy figyelmeztetés után folytathatja-e a vizsgáját vagy azonnal kizárásra kerül, a vizsgabizottság dönt. Kizárás esetén “nem felelt meg” minősítést kell kapnia. A kizárás ténye és körülményei írásban rögzítésre kerülnek.

A vizsgateljesítmény értékelése: Megfelelt minősítést kap az a vizsgázó, aki az elméleti, illetve gyakorlati feladatokat helyesen oldotta meg, és bukást jelentő hibát nem követett el. Nem felelt meg minősítést kap az a vizsgázó, aki feladatmegoldások (gyakorlati vagy elméleti) során olyan megoldást közöl vagy cselekszik, illetve az, amit elmulaszt (közölni vagy megtenni), a beteg állapotát rontotta és/vagy bukást jelentő hibát követett el.

Vizsga-anyagok; a vizsga elméleti és gyakorlati számonkérési alapja: Hornyák István Ph.D.: Elsősegélynyújtás mindenkinek c. könyv.

A vizsgaeredmény megállapítása, igazolás kiadása: A vizsga eredményét az elsősegélynyújtás vizsgáztató állapítja meg. A Magyar Vöröskereszt nevében az IGAZOLÁST, az elsősegélynyújtás vizsgaadminisztrátor és az elsősegélynyújtás vizsgáztató vizsgabiztosa adja ki.

Vizsgadíjak: A vizsga, vizsgadíj köteles. Ha a vizsgázó a vizsgára jelentkezés során a 164/1995. (XII.27.) Korm. rendelet 2. és 3. számú melléklete szerinti súlyos mozgássérültséget igazoló, háziorvos által kiállított orvosszakértői vélemény, vagy a 141/2000. (VII.9.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerinti súlyos fogyatékosság meglétét igazoló, az OOSZI I. fokú orvosi bizottsága által kiadott Hatósági Bizonyítvány hiteles másolatát tudja nyújtani, akkor a vizsgadíj befizetése alól mentesül.

Felülvizsgálati záradék, hatályba léptetés és érvényesség: Magyar Vöröskereszt Minőségirányítási rendszerével összhangban adja ki a vizsgaszabályzatot. Szükség szerinti módosítás jogát fenntartja. Ez a vizsgaszabályzat közzétételével válik hatályossá. Magyar Vöröskereszt honlapján, a megyei vizsgaszervezési központokban és a vizsgahelyeken a vizsgaszabályzat hozzáférhető, mely szabályzat egy újabb vizsgaszabályzat közzétételéig marad érvényben.

Vizsga az alábbi feladatok megoldásából áll:

A kötelezően bemutatandó gyakorlatok és az “A”, illetve a “B” tételsorok meghatározását az “Elsősegélynyújtás vizsgafeladatok” minőségirányítási előírás tartalmazza. A vizsgázó egy tételt húz, amelyen szerepel a kötelezően bemutatandó feladatok leírása, az “A”, illetve a “B” tétel egyaránt.

A feladatmegoldások számonkéréséért az elsősegélynyújtás vizsgáztató felelős.

1. A VIZSGÁZÓ MINŐSÍTÉSE

A vizsgáztató “megfelelt” vagy “nem felelt meg” minősítéssel illetheti a vizsgázó tevékenységét.

1.1. Megfelelt, aki - az újraélesztést, a mentőhívást és az eszméletlen beteg ellátását megfelelően elvégezte, - az általa kihúzott „A” és „B” feladatokat helyesen oldotta meg, és - bukást jelentő hibát nem követett el.

1.2. Nem felelt meg - bukást jelentő hibát követett el, és/vagy - tevékenysége, illetve lényeges lépések elmaradása, vagy durván hibás kivitelezése az imitált beteg/sérült állapotát bizonyosan rontotta.

2. Önmagukban bukást jelentő hibák listája:

Újraélesztés - az elhelyezkedés hibás - a teendők érvényes szakmai szabályoknak megfelelő sorrendje nem megfelelő, - a mellkaskompresszió jellemzői (frekvencia, mélység, folyamatosság) nem megfelelőek, - a befúvások hatástalanok, ennek oka nem kerül felismerésre és korrigálásra.

Életjelenségek vizsgálata - az eszméletlenség vizsgálatának lépéseit nem ismeri, - a légzés vizsgálatát nem szabályszerűen végzi.

Eszméletlenség vizsgálata és ellátása - a légútbiztosítás szükségességét nem ismeri fel, és nem megfelelően alkalmazza, - ha nem tudja, hogy nem mozdítható betegnél/sérültnél hogyan biztosítható átjárható légút.

Stabil oldalfekvő helyzet - durva átfordítás, mozgatás, - a fej hátraszegése elmarad, - instabil marad a beteg/sérült.

Vérzések ellátása - a kézzel történő vérzéscsillapítás (nyomáspont vagy direkt ujjnyomás) elmarad, - a vérző végtag, testrész felemelése elmarad és más hatásos vérzéscsillapító/megszüntető eljárás sem történik, - ha a nyomókötést lazán, nem megfelelően helyezi fel, - nyomókötést tesz fel a nyakra, - vérző végtagra szorító körülkötést helyez fel, - a kivérzés tüneteit nem ismeri fel, ellátását nem tudja.

Égés ellátása - hűtés elmaradása, - idegen anyag sebre juttatása.

Fektetési módok - ha a fektetési módok indikációit nem ismeri, kivitelezésüket nem tudja (félig ülő helyzet, sokkfektetés - hasi sérült, eszméleténél lévő koponyasérült, ájult beteg, eszméletlen beteg fektetése).

Bukósisak levétele - indikációját nem tudja, - fej-nyak mozgatásával próbálja levenni, - két segítő esetén, ha az "A" segélynyújtó a fej-nyak rögzítését nem veszi át és biztonsággal két kézzel nem rögzíti.

Kimentés (Rautek-féle műfogás) - indikációit (gépkocsiból mentésnél) nem tudja, - nem tudja megfelelően kivitelezni.

Hirtelen légúti elzáródás - az eltávolítás egyes lépéseinek kivitelezését nem tudja.

Rögzítések - csont - izületi sérülések rögzítését nem a szabályok szerint végzi (ellátásának szabályait nem ismeri, a szükséges rögzítések kivitelezését nem tudja).

Forrás: www.voroskereszt.hu